ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

Ο Δερματολόγος σου είναι το επόμενο βήμα

Πολλοί ασθενείς αντιλαμβάνονται ότι η ψωρίαση επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους. Εάν αυτό ισχύει και σε εσένα , ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσεις είναι ο δερματολόγος σου1-2.

Οι δερματολόγοι είναι ειδικοί στη θεραπεία δερματικών παθήσεων. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν καλύτερα το εύρος των διαθέσιμων θεραπειών, και είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τον τρόπο χρήσης τους3.

Στην επαφή σας με τον δερματολόγο θα πρέπει να νοιώθετε ότι μπορείτε να μιλήσετε ειλικρινά και ανοιχτά μαζί του για το δέρμα σας, τον αντίκτυπό του στην καθημερινή σας ζωή και τους στόχους σας για τη θεραπεία.

Πώς θα αξιολογήσει ο δερματολόγος το δέρμα σου;

Εκτός από το να συζητήσει και να εξετάσει το δέρμα σου, υπάρχουν αρκετά ακόμα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δερματολόγος σου για να μετρήσει τη σοβαρότητα της ψωρίασής, και το πως επηρεάζει την ποιότητα ζωής σου.

PASI (Psoriasis Area Severity Index)1,3

Ο δείκτης PASI θεωρείται το πιο κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ψωρίασης. Μετρά την συνολική περιοχή του σώματος που καλύπτεται από την ψωρίαση, καθώς και την ερυθρότητα, το πάχος και την απολέπιση των πλακών. Η βαθμολογία του PASI κυμαίνεται από 0 έως 72, όπου 0 σημαίνει πως δεν παρουσιάζεις κανένα σύμπτωμα.

BSA (Body Surface Area)1,3

Η βαθμολογία BSA μετράει το ποσοστό του σώματος που καλύπτεται από την ψωρίαση.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)4

Το εργαλείο DLQI είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δερματολόγος σου για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής σου. Αποτελείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν καθημερινές δραστηριότητες, ένδυση, αναψυχή, εργασία-σχολείο, διαπροσωπικές σχέσεις και θεραπεία.

Ο δερματολόγος σου μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα από αυτά τα εργαλεία και η βαθμολογία σου θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα λάβει υπόψη του για τον τρόπο αντιμετώπισης.